Just for Fun - akgosdenphotos

Tomato, basil and mozzarella.

foodredgreenwhitetomatobasilmozzarella